Homilie voor de doopviering van Marie Anna Crynen


Op zondag 26 april 2015 verzamelde de geloofsgemeenschap van Berendrecht zich in de kapel van Onze Lieve Vrouw van de Hagelberg om eucharistie te vieren, maar ook om Marie Anna Crynen door het doopsel in haar midden op te nemen. Met genoegen ging ik voor in deze viering en sprak er deze homilie uit:

Lezingen:
1 Johannes 3,1-2
Johannes 10,11-18

Beste mensen, het christelijke doopsel is een waagstuk: het is als het ware de sprong wagen in het Paasgebeuren van Jezus Christus. Door het doopsel hebben we deel aan de dynamiek van zijn lijden, sterven en verrijzen. In de vroege kerk werden mensen, meestal volwassenen, in de paasnacht gedoopt door onderdompeling. Ze gingen letterlijk door het water van een grote doopkuip, in het midden werden ze door de diaken ondergedompeld en ze verrezen uit het water om als christen aan de andere kant van het water gezalfd te worden door de bisschop. Daarna ging heel de gemeenschap eucharistie vieren. Die doortocht door het water verbindt ons ook met het door God beminde volk Israël, dat door de Rode Zee de slavernij van Egypte achter zich liet om naar het land van de belofte te gaan. Pasen betekent “doortocht”, een doortocht van doodse dorheid naar goddelijk leven dat geen grenzen kent.

Het doopsel vraagt daarom een sprong van geloof. Als er totaal geen geloof is bij het doopsel, is het resultaat nauwelijks meer dan een natte baby. We kunnen aan Marie niet vragen of ze al gelooft, zelfs niet of ze ooit wil geloven. Daarom dopen we een baby vanuit het geloof van de gemeenschap waarin ze wordt opgenomen. Door de naam die Valentijn en Isabelle aan hun dochter gaven, drukken ze dat ook uit. ‘Maria’ is de naam van de moeder van Jezus. Zij wordt ‘de eerste gelovige’ genoemd.  Zij heeft door haar geloof en openheid mogelijk gemaakt dat God in Jezus mens geworden is. Zij heeft met heel haar leven “Ja” gezegd op Gods uitnodiging. ‘Anna’ is de naam van Maria’s moeder, maar ook van zuster Anna, die een bijzondere zusterlijke en moederlijke band met Marie heeft. Haar voorbeeld als religieuze vrouw moge Marie, maar ook ons allemaal inspireren. Twee sterke en gedreven vrouwen die hun leven ingezet hebben om het koninkrijk van God te doen groeien in deze wereld. Bij het doopsel krijgt elke christen deze opdracht, deze roeping mee.

Op deze roepingenzondag wordt echter onze speciale aandacht en ons gebed gevraagd voor roepingen tot het gewijde dienstwerk en het religieuze leven. Dit wil niet zeggen dat de andere vormen van roeping en engagement in onze kerkgemeenschap minder belangrijk zijn. We zijn één groot lichaam, waarin elk lidmaat een eigen plaats en rol heeft. Niemand kan gemist worden. Niemand is belangrijker dan de ander. Maar we mogen ook niet voorbijgaan aan het eigen karakter van deze meer radicale levenskeuzes.

In onze tijd, waarin we soms zelfs overspoeld worden door de negatieve berichtgeving over kerkelijk geëngageerden en de pers geen kans onbenut laat om het allemaal nog eens opnieuw en opnieuw op te rakelen, is het positief beantwoorden van het diepe verlangen om de Heer van meer nabij te volgen en te dienen nog veel minder vanzelfsprekend dan vroeger. Het is eigenlijk nooit een gemakkelijke keuze geweest. Laatst hoorde ik nog een behoorlijk oude medebroeder vertellen hoezeer zijn ouders, die toch heel vrome mensen waren, zich tegen zijn wens om norbertijn te worden hebben verzet. Dat was in 1957 evenzeer een moeilijke en moedige stap.

Maar vandaag ziet het kerkelijk landschap er helemaal anders uit. We zitten volop in de fase waarin op een tiental jaren tijd het aantal priesters in dit bisdom naar 10% zal terugvallen door pensionering en overlijden. Toen ik in 1999 de sprong waagde om norbertijn te worden in Averbode, was één van mijn drijfveren de reële nood die er ontstaan is aan priesters in onze geloofsgemeenschap. Ik wil met heel mijn leven ten dienste staan van God en zijn volk. En door tot een kloostergemeenschap toe te treden, heb ik op een heel eigen manier gekozen om die toewijding aan God en de mensen zichtbaar te maken, elke dag opnieuw. Met vallen en opstaan.

Vandaag wordt ons gebed gevraagd voor roepingen tot het gewijde dienstwerk van diaken, priester en bisschop en tot een radicaal evangelisch leven als kloosterling. We bidden natuurlijk ook voor al wie zich op een andere manier in de kerkgemeenschap inzet. In deze kapel weet iedereen hoe waardevol en onmisbaar ook de inzet van andere mensen in het leven van de geloofsgemeenschap is.

Maar door bidden alleen komen we er niet. Ik nodig u allen uit, zonder onderscheid van leeftijd of overtuiging, om mee te werken aan een positief klimaat in uw eigen omgeving. Een klimaat dat mensen uitnodigt om op een eerlijke, open en realistische manier een levenskeuze in het licht van het evangelie te overwegen.

Hoe vaak krijg ik niet te horen van mensen die ons in de abdij bezoeken dat het belangrijk is dat er plaatsen zijn zoals Averbode, waar mensen in alle vrijheid en rust op zoek kunnen gaan naar inspiratie, herbronning en innerlijke vrede.

We hebben geen nood aan scherpslijpers die de kerkelijke stal uitmesten. Evenmin aan nieuwlichters die elke week opnieuw het evangelie uitvinden. We hebben nood aan evenwichtige, breeddenkende, hedendaagse en goedwillende mensen die hun leven willen inzetten voor het Rijk Gods, voor het verwezenlijken van Gods droom in deze wereld. Tenslotte hebben wij, herders, nood aan mensen zoals u. Want een herder zonder kudde is geen herder. Maar een kudde zonder herder is ook geen kudde. Samen met u ben ik christen, iemand die oprecht zoekt naar God. Daarvoor hebben we elkaar nodig.

Broeders en zusters, Johannes schrijft in zijn eerste brief dat we kinderen van God zijn. Moge deze doopviering ons herinneren aan ons eigen doopsel, aan dat moment waarop God ons beloofde dat Hij ons nooit in de steek zal laten.

En laten we bidden dat de mensen van onze tijd die belofte ook beantwoorden en God en elkaar niet in de steek laten. Laten we zelf steeds bereid zijn ons te engageren om mee te bouwen aan een gemeenschap waar dit alles mogelijk is en daadwerkelijk beleefd wordt. Amen.

Advertenties

0 Responses to “Homilie voor de doopviering van Marie Anna Crynen”  1. Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s
Bezoekers:

  • 115,017 pageviews

Archief

Follow De blog van Vincent on WordPress.com

Voer je e-mailadres in om deze blog te volgen en om per e-mail meldingen over nieuwe berichten te ontvangen.

Doe mee met 2.215 andere volgers

Advertenties

%d bloggers liken dit: