Archive for the 'Nieuws' Category

De Goede Week en Pasen in onze abdijgemeenschap meevieren…


De Goede Week en Pasen bevatten de belangrijkste momenten van het liturgische jaar. We vieren met de hele kerkgemeenschap het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus Christus.

Dit jaar verlopen de diensten in onze abdijkerk volgens onderstaande planning. Al wie wil komen meebidden en -vieren is van harte welkom.

PALMZONDAG 28 MAART

11.00 uur: Eucharistie met zegening van de palmen en passieverhaal
15.00 uur: Passievespers met koor Wodan Skalden
18.00 uur: Completen

WITTE DONDERDAG 1 APRIL

12.10 uur: Middaggebed
16.30 uur: Boetedienst
20.00 uur: Plechtige eucharistieviering, gelegenheid tot aanbidding tot 22.30 uur

GOEDE VRIJDAG 2 APRIL

12.00 uur: Middaggebed
15.00 uur: Kruisweg
20.00 uur: Dienst van Goede Vrijdag

STILLE ZATERDAG 3 APRIL

12.00 uur: Middaggebed
18.00 uur: Vespers in kapittelzaal

21.30 uur: Paaswake

PAASZONDAG 4 APRIL

11.00 uur: Pontificale Eucharistieviering
16.00 uur: Gregoriaanse Paasvespers volgens de Premonstratenzertraditie
18.00 uur: Gregoriaanse completen

PAASMAANDAG 5 APRIL

11.00 uur: Eucharistieviering
18.00 uur: Paasvespers

Elke dag tot en met Beloken Pasen 11 april:

18.00 uur: Paasvespers volgens de Premonstratenzertraditie

ALLE DAGEN: BIECHTGELEGENHEID in de abdijkerk

Advertenties

Een nieuwe uitdaging


“Zingt voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en liederen, ingegeven door de Geest.”

(Brief van Paulus aan de christenen van Kolosse)

Vanavond benoemde abt Jos Wouters mij tot cantor (“voorzanger”) van de abdijgemeenschap. Samen met de succentores (“medevoorzangers”) Jan Vankeirsbilck en Bart Pauwels (pas benoemd) krijg ik als taak de gemeenschap te dienen in het gebed door als voorzanger en zangleider mijn steentje bij te dragen aan de liturgische diensten. In deze taak volg ik dankbaar medebroeder Marc Fierens op.

Verder verandert er voor mij niets: ik blijf ondermeer medewerker op het bezinningscentrum, begeleider van klasbezinningen, huisbaas van Thagaste en moderator van de Jongerenblog.

875-jarige lanceert jongerenblog


In 2009 viert de abdij van Averbode haar 875-jarig bestaan. Daarbij kijkt de abdijgemeenschap niet alleen naar het verleden. Om ook in de wereld van vandaag en morgen aanwezig te zijn lanceert de abdij haar jongerenblog op 1 februari 2009.

Een redactie van enkele norbertijnen zorgt regelmatig voor nieuwe berichten. Jongeren die in de abdij op bezinning of bezoek komen, kunnen er met tekst en foto’s hun belevenissen delen. Samen met Uitgeverij Averbode wordt er geregeld gezorgd voor boeiende artikels over spiritualiteit, zingeving, geloof en kerk. Verder signaleert de jongerenblog markante gebeurtenissen in en rond de abdij. Ook gebeds- en bezinningsteksten, info over kerkelijke feesten, discussievragen, interessante weblinks, vinden hun plaats op dit interactieve communicatiemiddel. De jongerenactiviteiten in de abdij worden er
aangekondigd en achteraf kunnen deelnemers er hun herinneringen in woorden en beelden uitwisselen. Ook andere blogbezoekers kunnen er steeds hun verhaal kwijt in een virtueel gastenboek.
Zo wil de norbertijnenabdij op een eigentijdse manier aan jonge mensen inspiratie en ruimte bieden om de wereld van het abdijleven, van geloof en bezinning te verkennen.

screenshot-jongerenblog

het adres: http://blogs.abdijaverbode.be

En voor wie ’t zich afvroeg: ja hoor, ik zit ook in de redactie!

Goede Week en Pasen in de abdijkerk van Averbode 2008


Al onze gebedsdiensten zijn toegankelijk voor wie er aan wil deelnemen.

Palmzondag 16 maart 2008
07u30 morgengebed
11u00 Eucharistieviering met passieverhaal,
voorafgegaan door processie met gezegende palmtakken
15u00 Passievespers: abdijgemeenschap en koor Wodan Skalden
18u00 dagsluiting (completen)

(woensdag 19 maart 2008: het hoogfeest van Sint Jozef wordt wegens de Goede Week verplaatst naar zaterdag 15 maart 2008)

Witte Donderdag 20 maart 2008
07u30 morgengebed
12u10 middaggebed
16u30 boetedienst met gelegenheid tot het vieren van het sacrament van de verzoening
20u00 Plechtige eucharistieviering, voetwassing,
gelegenheid tot aanbidding van het H. Sacrament tot 22u30

Goede Vrijdag 21 maart 2008
07u30 morgengebed
12u00 middaggebed
15u00 kruisweg
20u00 Dienst van Goede Vrijdag: passieverhaal, kruishulde, communiedienst

Stille Zaterdag 22 maart 2008
07u30 morgengebed
12u00 middaggebed
18u00 avondgebed (kapittelzaal)

Pasen

21u30 Paaswake: lichtritus (lucernarium), woorddienst,
doopritus met hernieuwing van onze doopbeloften, Eucharistie

Paaszondag 23 maart 2008
09u00 morgengebed
11u00 Plechtige eucharistieviering met hernieuwing van de doopbeloften
16u00 Plechtige gregoriaanse paasvespers naar de premonstratenzertradities
18u00 dagsluiting (completen)

Paasmaandag 24 maart 2008
07u30 morgengebed
11u00 Eucharistieviering
18u00 Paasvespers

Heel de week van Pasen (tot en met Beloken Pasen, zondag 30 maart) wordt ’s avonds het avondgebed gehouden volgens de ritus van de Paasvespers: met processie naar de doopvont en bijzondere aandacht voor de Paaskaars.

Musical: Gekelderd


Mijn oud-leraar Peter Laureyssens laat zich weerom kennen als stuwer van creatief talent. Zoals hij ooit voor mij het duwtje was om mij over de drempel van mijn improvisatievrees te helpen, zo is hij nu bezig met een musical, die door de acteurs en medewerkers zelf geschreven, geregisseerd en georganiseerd wordt.

De uitvoeringen zijn gepland op zaterdag 23 februari 2008 (en bij voldoende interesse op zondag 24 februari) en gaan door in de grote zaal van het Sint-Michielscollege te Brasschaat (Vriesdonk) aan de Kapelsesteenweg.

Op het moment van schrijven zijn er nog kaarten beschikbaar.

Meer weten? http://www.musicalgekelderd.tk/

Een onvergetelijke avond/middag is gegarandeerd!

Aankondiging: Jongerenweekend “Op de proef gesteld”


“Op de proef gesteld ?!”

Jezus in de woestijn

Soms is het moeilijk om te weerstaan aan een ijsje of aan de nieuwste cd van je geliefde muziekgroep of zanger. Maar wat als je verleid wordt door minder onschuldige zaken zoals drugs, alcohol, … ? Eraan weerstaan lijkt een beproeving te worden. Heb je ook wel eens de indruk dat je gedurende een tijdje voortdurend tegenslag hebt: je liefje maakt het uit, de examenresultaten vallen tegen, de onenigheid met je beste vriendin blijft duren. Het lijkt of het kwade wat ik eigenlijk echt niet wil, sterker is dan het goede wat ik echt wil: een duivelse invloed? Is het je ook al opgevallen dat moslimjongeren hun jaarlijkse vastenperiode – de ramadan – ernstig nemen?
Hoe kan een christen de veertigdagentijd zinvol beleven? Komt hem dan een engel te hulp, zoals bij Jezus? Tijdens het eerste weekend van de Veertigdagentijd willen we samen met andere jongeren op zoek gaan naar antwoorden op deze vragen. Het evangelieverhaal van Jezus die in de woestijn door de duivel op de proef wordt gesteld (Mt 4,1-11) vormt de rode draad.

Tijdens het weekend bidden we en vieren we eucharistie met de abdijgemeenschap.
We kijken naar de film “Verder dan de maan” van Stijn Coninckx.
We hebben zelfs een gesprek met de duivel.
In de woestijn trekken we van oase naar oase. Jezus gaat ons voor.

Datum:
Vrijdag 8 februari (19.00u.) tot zondag 10 februari 2008 (15.00u.)

Begeleiding:
Martijn Steegen en norbertijn Jan Vankeirsbilck

Meebrengen:
Sportkledij en stevige wandelschoenen (sneeuw – modder), muziekinstrument (facultatief), lakens en kussensloop of slaapzak
Iets wat je in positieve of negatieve zin bekoort, beproeft en/of verleidt …

Deelnameprijs:
50 EUR die je bij aankomst kan betalen of op voorhand storten op rekeningnummer 452-9001903-26 van Abdij der norbertijnen – Bezinningscentrum. Gelieve in ieder geval een voorschot van EUR 20 te storten.

Inschrijving:

Bezinningscentrum abdij Averbode
Abdijstraat 1
B-3271 Averbode
Tel: 013/78.04.40

Je kan ook mailen naar:
bezinningscentrum@abdijaverbode.be
j.vankeirsbilck@abdijaverbode.be

of inschrijven via het webformulier op http://www.abdijaverbode.be

Dichtbundelvoorstelling Philippe van Kuyck


Vanavond, vrijdag 30 november 2007, stelde medebroeder Philippe van Kuyck zijn tweede dichtbundel “Alleen voor Jou” voor in onze abdij. De stadsdichter van Diest, Ina Stabergh gaf een korte bespreking van de bundel, waarna Brigitte Bormans enkele gedichten voordroeg.

De eer en het genoegen voor de muzikale intermezzi te zorgen viel mij te beurt. Als eerste intermezzo bracht ik mijn improvisatie op “Salve Regina”, dat ik eerder al op deze blog heb gepost. Het tweede intermezzo was een improvisatie op een melodie van Bernard Huijbers, waar onder meer Huub Oosterhuis teksten op heeft gedicht (of was het andersom?) als “Zo vriendelijk en veilig als het licht”.

Mijn voorstudie voor deze tweede improvisatie heb ik opgenomen en kan u via onderstaande link downloaden. Veel luisterplezier!

http://www.megaupload.com/nl/?d=WXGQGB94


Bezoekers:

  • 117.389 pageviews

Archief

Follow De blog van Vincent on WordPress.com

Voer je e-mailadres in om deze blog te volgen en om per e-mail meldingen over nieuwe berichten te ontvangen.

Doe mee met 211 andere volgers

Advertenties

%d bloggers liken dit: