Posts Tagged 'Bruiloft te Kana'

Homilie voor de huwelijksviering van Glenn Goovaerts en Lara Op de Beke


Op vrijdag 4 augustus 2017 trouwden Glenn Govaerts en Lara Op de Beke tijdens een swingende viering in de Sint-Bavokerk te Zittaart. Dit sympathieke koppel en hun genodigden gaf ik deze woorden mee in de homilie.

Lezingen:
1 Korintiërs 12,31-13,8a
Johannes 2,1-11

Homilie:

Laten we eens goed gek doen… dat moet Glenn gedacht hebben toen hij het moment voorbereidde waarop hij Lara ten huwelijk vroeg. Laten we eens goed gek doen, om te tonen dat liefde onvoorstelbaar ver wil gaan om te laten zien dat je het meent. Hoe het juist gelopen is, zullen ze zelf wel eens vertellen.
Laten we eens goed gek doen… dat lijkt ook de insteek van de bruidegom op het feest te Kana geweest zijn: eerst een grote hoeveelheid wijn van tweede keus laten drinken, en dan zeshonderd liter uitstekende wijn op het bruiloftsfeest tevoorschijn laten toveren.
Wij kennen het verhaal niet van de kant van de tafelmeester en de andere gasten, die het zo hebben beleefd. Wij kennen het verhaal van de bruiloft te Kana van de kant van Maria en de leerlingen, en van de bedienden, die de zes enorme kruiken met water gevuld hebben.
‘k Weet niet hoe veel liter wijn of andere drank er vandaag nog ter ere van jullie gedronken gaat worden, Lara en Glenn, maar ‘k hoop dat er toch met gezonde grenzen en verantwoordelijkheid rekening gehouden wordt…
Maar ‘k wil niet bij die getallen blijven stil staan. Er worden een aantal dingen gezegd, die door de evangelist Johannes opzettelijk een dubbele bodem hebben. Misschien heb je dit verhaal al tientallen keren gehoord, maar dit over het hoofd gezien. Het antwoord van Jezus (Vrouw, is dat soms uw zaak?) klinkt in onze moderne oren ongemeen korzelig en niet vrouw- en al helemaal niet moedervriendelijk. Maar wat Hij daar direct aan toevoegt is belangrijk: ‘Nog is mijn uur niet gekomen.’ Daarmee bedoelt Jezus het moment waarop de wereld zal begrijpen wie Hij is. Dat moment zal er pas zijn, wanneer Hij aan het kruis hangt en heel zijn liefde en leven samenvat door zichzelf aan ons te geven.
En toch vertrouwt Maria er op dat Jezus wel zal helpen. En dat doet Hij op een bijzondere manier.

Het is eigenlijk de tafelmeester die benoemt wat er gebeurt, wanneer hij aan de bruidegom zegt: “U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard.” Eigenlijk zou je dit als een uitspraak van de christenen tot God kunnen zien, over Jezus: de geschiedenis tot nu toe was al wijn… maar déze wijn overtreft alle verwachtingen. Déze Jezus geeft meer vreugde, meer smaak, meer leven dan ooit tevoren.
Wat zegt dit nu over jullie huwelijk, Glenn en Lara? Volgens mij kan je er heel wat verschillende betekenissen uit halen. Maar deze sprong me in het oog: denk nooit dat de wijn van jullie huwelijk helemaal op is. Durf gerust eens bij wijze van spreken water in een kruik doen en proef er van zonder al op voorhand te oordelen: want God, die liefde is, kan er wijn van maken.
En ook: als de Heer op jullie bruiloftsfeest welkom is, zal er altijd vreugde zijn.
Straks horen we, wanneer we het huwelijksregister en de oorkonde ondertekenen, het lied Ain’t no mountain high enough. Daarin klinken de woorden: Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don’t worry baby, just call out my name. I’ll be there in a hurry, you don’t have to worry. Dat vertaal ik even: Als je me nodig hebt, roep me maar. Het maakt niet uit waar je bent, hoe ver ook. Maak je niet ongerust, roep gewoon Mijn Naam. Ik zal me haasten om er te zijn, je hoeft je geen zorgen te maken.
Je kan dat beluisteren als iets wat jullie tegen elkaar zeggen. Maar ook iets dat God aan jullie zegt: roep zijn Naam aan, en Hij haast zich tot bij jullie om te helpen.
Laten we eens goed gek doen… en gewoon keihard genieten van deze dag. Laten we allemaal dankbaar en trots zijn dat we de kans krijgen om deze huwelijksviering mee te beleven. Laten we samen bidden voor het geluk en de toekomst van Lara en Glenn. Want de liefde is de hoogste gave, die nooit vergaat. Zonder de liefde heeft alles zijn betekenis verloren. Amen.

Advertenties

Homilie voor de huwelijksviering van Valentijn Crynen en Isabelle Audenaerdt


Op zaterdag 17 september 2011 mocht ik het huwelijk van Valentijn Crynen en Isabelle Audenaerdt inzegenen in de Sint-Jan Baptistkerk te Berendrecht. Dit is de homilie die ik er uitsprak:

Lezingen:
Galaten 1,13-14.16-18.22-25
Johannes 2,1-11

Laten we even kijken of alles klopt:
een dorpje in de buurt van een grote stad – check
er is feest – check
er is een bruiloft – check
er zijn heel wat mensen uitgenodigd – check
de sfeer zit er goed in – check
er wordt blijkbaar stevig gedronken – stop! – zo ver zijn we nog niet…

We zouden ons natuurlijk kunnen concentreren op die zeshonderd liter wijn die er nog eens bovenop de oorspronkelijke voorraad wordt geschonken, maar daarmee gaan we wellicht voorbij aan de eigenlijke bedoeling van de evangelist Johannes om dit verhaal aan het begin van zijn evangelie te vertellen. Dit is niet het relaas van een bijbelse braspartij. We zouden in dezelfde val trappen als Jezus’ tijdgenoten, die wel geïnteresseerd waren in de wonderlijke tekenen die Jezus deed, maar niet altijd naar de betekenis ervan keken. Trouwens… er was zonet eerst nog de lezing uit de Galatenbrief. Laten we die eerst nader beluisteren om het evangelie goed te kunnen begrijpen.

“Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn”, schrijft Paulus. Die vrijheid is niet enkel een gave en een waardigheid, maar ook een roeping en een verantwoordelijkheid. Vrijheid wordt vaak hoog geprezen en nagestreefd, maar evenzeer overschat en verkeerd begrepen. Vrijheid geeft een mens inderdaad de ruimte om keuzes te maken. Maar er bestaat geen vrijheid zonder grenzen. Vrijheid betekent iets anders dan “uw goesting doen”. Natuurlijk is het een teken van vrijheid wanneer je je verlangens kan volgen. Maar als je door de druk van de samenleving of door verslaving naar iets gaat verlangen, kan je dat moeilijk ware vrijheid noemen, integendeel.

Als we in de christelijke theologie leren dat Jezus Christus gekomen, op het kruis gestorven en verrezen is om ons te bevrijden, dan gaat het om een vrijheid die een heel ander perspectief biedt. Het verhaal van het wijnwonder te Kana geeft ons een sleutel om te begrijpen waar het om gaat. Wanneer Jezus door zijn moeder wordt aangesproken over het feit dat “ze geen wijn meer hebben”, reageert Hij enigszins bizar. “Mijn tijd is nog niet gekomen.” In het Grieks staat er: “Mijn uur is nog niet gekomen.” Dat uur, dat tijdsstip waarop alles duidelijk wordt, is in het Johannesevangelie de kruisiging van Jezus. Pas daar vallen alle puzzelstukken van Jezus’ leven in elkaar en krijgen zijn woorden en daden hun volle betekenis.

Pas wanneer de Zoon tot het alleruiterste is gegaan in vernedering, lijden en sterven, zien mensen in waar het voor God om gaat. “Geen groter liefde kan iemand hebben dan de mens die zijn leven geeft voor zijn vrienden.”
Jezus heeft in alle vrijheid tot de uiterste consequenties zijn boodschap verkondigd en voorgeleefd. Hij wist dat de radicale verkondiging van Gods liefde mensen tegen de borst zou stoten. Hij wist dat Hij daarmee het religieuze systeem van zijn volksgenoten door elkaar zou schudden. Zozeer heeft Hij de mensen liefgehad, dat zelfs de dood Hem er niet van kon weerhouden de liefde te verkondigen.

De vrijheid die Jezus’ leven tekende, was er één die Hem in staat stelde te kiezen voor het goede, te kiezen voor God, ook al betekende dit onvermijdelijk het offer van zijn leven. Liefde gestalte geven in vrijheid, vraagt soms dat je jezelf helemaal inzet om te leven naar Gods Geest. Hij roept ons op om te breken met zelfzucht en egocentrisme. Hij daagt ons uit om niet onszelf, maar God in het middelpunt van onze werkelijkheid te plaatsen en niets boven Hem te stellen.

Jezus’ uur was nog niet gekomen… en toch geeft Hij aan de dienaren de opdracht om die enorme kruiken voor de voetwassing weer met water te vullen en ervan aan de gasten te schenken. Hij laat zich oproepen door de nood van de anderen en volgt niet zijn eigen zin. Misschien besefte Hij pas toen, aan het begin van zijn optreden, dat de Geest van God Hem zou leiden op andere wegen dan de platgetreden paden van de profeten.

De overvloedige wijn is trouwens een ondubbelzinnige verwijzing naar de profeten, die overvloed van gaven aankondigden als het begin van Gods Rijk en de komst van de Gezalfde, de Redder. Met dit eerste teken te Kana wordt dus duidelijk dat met Jezus iets heel bijzonders begonnen is.

De uitspraak over de mindere en de betere wijn heeft in die context trouwens een ingenieuze dubbele bodem: ze staan symbool voor het oude en het nieuwe verbond. In Jezus’ tijd, en lang daarna, vond men dat iets ouds altijd beter, eerbiedwaardiger en belangrijker was dan het nieuwe. Door dit beeld wordt aangegeven dat in Jezus het nieuwe, ultieme en definitieve verbond tussen God en de mensen wordt aangegaan.

Het christelijke huwelijk is op een bijzondere manier een levend teken en een concretisering van dat verbond van liefde dat God met ons wil aangaan. Hij openbaarde zich aan Mozes met de naam “Ik zal er zijn”. God heeft zich aan de mensen getoond als Iemand die er voor ons wil zijn, als een God van liefde. Als we in het Oude Testament lezen dat de mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis, kunnen we dat begrijpen als een roeping om ook zelf er voor elkaar te zijn, als mensen van liefde.

Beste Valentijn en Isabelle, jullie kiezen vandaag om jullie vrijheid aan elkaar toe te vertrouwen en een levensverbond met elkaar aan te gaan. Net zoals de geschiedenis van God met de mensen ups en downs kent, zal ook jullie liefde beproevingen en hoogtepunten kennen. Moge deze gedachte jullie steunen en inspireren om telkens weer te kiezen voor trouw, barmhartigheid en verbondenheid. Wees levende stenen van Gods bouwwerk, vurige bakens van hoop en warmte in deze wereld die soms door kille berekening en egoïsme wordt ontsierd. Moge de Geest, die ons beloofd is als helper wonen in jullie harten, zodat Hij jullie kan leiden op de wegen van onbeschrijfelijk geluk. Amen.


Bezoekers:

  • 116.301 pageviews

Archief

Follow De blog van Vincent on WordPress.com

Voer je e-mailadres in om deze blog te volgen en om per e-mail meldingen over nieuwe berichten te ontvangen.

Doe mee met 211 andere volgers

Advertenties

%d bloggers liken dit: