Posts Tagged 'Ruth'

Homilie voor de huwelijksviering van Jeroen Lannoeye en Hanne Peeters


Op zaterdag 26 augustus 2017 mocht ik het huwelijk van Jeroen Lannoeye en Hanne Peters inzegenen in de Sint-Bavokerk te Zittaart. De eerste lezing uit het boek Ruth was vooral de inspiratie voor mijn homilie.

lezingen:
Ruth 1,1-9.16-17b.18-19 BGT
Matteüs 5,1-9 NBV

homilie:

Beminde broeders en zusters, met de keuze van een fragment uit het boek Ruth als eerste lezing voor hun huwelijksviering bieden Hanne en Jeroen ons een bijzondere en betekenisvolle invalshoek om over het christelijk huwelijk na te denken. Als je er even bij stil staat, is deze lezing bijzonder toepasselijk. Voor je met elkaar getrouwd bent, ben je immers geen familie van elkaar, geen verwanten in enge zin. Je kent elkaar al enkele of meerdere jaren, maar de echte band, die het huwelijk tot stand brengt, ontbreekt nog. Ruth en Noömi zijn door de band van het huwelijk van Noömi’s zoon met elkaar verbonden. Toen de man van Ruth gestorven was, leek het alsof die band weer verbroken was. Maar dat bekijkt Ruth anders. Zij volgt haar schoonmoeder naar het land van Gods belofte. Op dezelfde manier is Jeroen de liefde gevolgd van West-Vlaanderen naar Zittaart, of all places.
In 2010 schreef Stef Bos enkele prachtige liederen vanuit Bijbelfiguren. Eén ervan was het Lied van Ruth. Hij schreef dit lied in het Afrikaans, misschien omdat de vreemde klanken dan extra zouden opvallen en benadrukken dat Ruth een Moabitische (een vreemde) en dus geen Israëlitische vrouw was. Sta me toe de een stuk uit de tekst van dat lied even voor te lezen. Ik denk wel dat u hem zonder vertaling zult begrijpen.

Ek is ‘n vreemde hier
Ek het my land gelos
Ek het jou pad gekruis
Ek het jou spoor gevolg

Jy het gese gaan terug
Moe nie op my vertrou
Maar jy ‘s ‘n deel van my
Wat doen ek sonder jou

En ek weet die toekoms is onseker
En die donker is digby
En ek weet ons wag n lang reis
Reg deur die woestyn

Maar jou land is my land
Jou volk is my volk
Jou taal is my taal
Jouw God is my God
Jou droom is my droom
Jou pad is my pad
Jou toekoms my toekoms
Jou hart is my hart

My deel is jou deel
My brood is jou brood
Jou lewe is my lewe
Jou dood is my dood

Veel mooier kan ik de lotsverbondenheid tussen gehuwden nauwelijks uitdrukken. Hanne en Jeroen, jullie kiezen voor een toekomst samen. Jullie willen lief en leed delen. Maar door jullie huwelijk verbinden jullie ook jullie families en vriendenkringen met elkaar. Het volk van de ene wordt ook het volk van de andere. En net zoals jullie in deze eucharistieviering het Brood met elkaar zullen delen, delen jullie ook thuis het brood.
Vandaag krijgen jullie bagage voor onderweg. Behalve Gods zegen over jullie huwelijksverbond en de verbondenheid met de mensen die vandaag samen met jullie deze feestelijke dag vieren, krijgen jullie in het Evangelie van Jezus zelf een wegwijzer. De zaligsprekingen behoren tot de mooiste, maar ook de moeilijkste woorden uit Jezus’ verkondiging. Want deze raadgevingen staan nogal haaks op wat wij in onze maatschappij ingelepeld krijgen als waardevol of belangrijk: nederig van hart zijn, zachtmoedig, hongeren en dorsten naar gerechtigheid, barmhartig en zuiver van hart zijn, vrede stichten. En dan nog helemaal raar: de treurenden worden door Jezus ook gelukkig genoemd. Niet omdat het leuk is om verdriet te hebben, maar omdat God zelf hen troost zal bieden. Het is alsof de watjes en de dromers door Jezus gelukkig genoemd worden. Alsof Hij de harde realiteit van het leven totaal negeert. En toch… Je zou die uitspraak “gelukkig” ook kunnen vertalen als “het echte geluk is voor”. En dan kan ik vanuit de rest van het evangelie heel Jezus’ toespraak samenvatten met deze woorden: “Gelukkig die liefhebben, want zij zijn kinderen van God, die liefde is.”
Noömi vroeg aan Ruth om weg te gaan. Het antwoord van Ruth is dat dit voor haar ondenkbaar is. Zij voelt zich immers met heel haar leven aan Noömi verbonden. Zulk een verbondenheid zien wij wanneer mensen met elkaar willen trouwen. Zulk een verbondenheid biedt God ons telkens weer aan.
Jeroen en Hanne, vandaag smeden jullie jullie harten, jullie levens tot één geheel, één gezin. Moge Gods licht en warmte altijd weer jullie harten verruimen en openen voor elkaar en voor alle mensen die Hij op jullie weg zendt. Amen.

Advertenties

Bezoekers:

  • 116.301 pageviews

Archief

Follow De blog van Vincent on WordPress.com

Voer je e-mailadres in om deze blog te volgen en om per e-mail meldingen over nieuwe berichten te ontvangen.

Doe mee met 211 andere volgers

Advertenties

%d bloggers liken dit: